Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Έγγραφο στον Εισαγγελέα σχετικά με STIRIXIS ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 24/11/2011
Θεσ/νίκη 24-11-11
 
Αριθ.Πρωτ.8055/Γ                                                                               
 
 
 
 
 
Προς τον κ. Εισαγγελέα Πλημ/κων Θες/νίκης
26ης Οκτωβρίου
Δικαστικό Μέγαρο
 
 
 
 
Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,
 
 
     Έπειτα από καταγγελίες μελών μας και έρευνα στο διαδίκτυο πληροφορηθήκαμε ότι στην πόλη της Θεσσαλονίκης δραστηριοποιείται εταιρεία με την επωνυμία «STIRIXIS ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και έδρα την οδό Βενιζέλου αρ.3, Θεσσαλονίκη, η οποία στους σκοπούς της περιλαμβάνει και την παροχή φροντίδας υγείας τόσο Πρωτοβάθμιας όσο και Δευτεροβάθμιας σε συνεργασία με ιατρούς, διαγνωστικά εργαστήρια και κλινικές της πόλης. Η εν λόγω εταιρεία διαφημίζει μέσω του διαδικτύου τις παροχές των υπηρεσιών της μέσω προσφορών. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων η ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο αναφέρει ότι «στοχεύει να προσφέρει υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα μέσω κάρτας υγείας, με την οποία αποκτάται η δυνατότητα αξιοποίησης ιατρικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες ιδιωτικές κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και ένα πολύ μεγάλο αριθμό ιδιωτών ιατρών όλων των ειδικοτήτων».
 
     Η παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας  Υγείας από το έτος 2001 διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ.84/2001 (ΦΕΚ 70 Α), το οποίο προβλέπει ότι παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αποκλειστικά και μόνο τα ιδιωτικά ιατρεία και οδοντιατρεία, τα ιδιωτικά πολυιατρεία και πολυοδοντιατρεία, τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και τα ιδιωτικά εργαστήρια φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης. Οι ανωτέρω φορείς λειτουργούν με την εποπτεία και τον έλεγχο της Περιφέρειας, του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου, εκδίδοντας τις αντίστοιχες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας. Στο άρθρο 15 του Π.Δ.84/2001 (ΦΕΚ 70Α), προβλέπεται απαγόρευση στους ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. σχετικά με την με οποιονδήποτε τρόπο προβολή και διαφήμιση. Επίσης όσον αφορά τους ιατρούς  ως φυσικά πρόσωπα, στο Ν.3418/2005 (ΦΕΚ287) στο άρθρο 17 παρ.1 προβλέπεται απαγόρευση οποιασδήποτε προσωπικής διαφήμισης ή συστηματικής δημόσιας παρουσίας ή αναφοράς του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση. Επίσης στην παρ.5 προβλέπεται ότι οποιαδήποτε χρησιμοποίηση στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 17 ή παρεμφερών στοιχείων από τρίτους οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης από τον ιατρό, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του, συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.
 
     Εν προκειμένω η εταιρεία «STIRIXIS ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», δραστηριοποιούμενη στο χώρο της υγείας, παρέχει μεταξύ άλλων και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σε συνεργασία με ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, διαφημίζοντας τόσο τις υπηρεσίες όσο και τους φορείς ενώ και το Π.Δ. 84/2001 αλλά και ο Ν. 3418/2005 απαγορεύουν ρητά τη διαφήμιση είτε πραγματοποιείται με έμμεσο είτε με άμεσο τρόπο. Δε γνωρίζουμε σε καμία περίπτωση τους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται και δε γνωρίζουμε αν οι εν λόγω φορείς έχουν εκδώσει τις απαιτούμενες άδειες ίδρυσης και λειτουργίας από τη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Μακεδονίας. H εταιρία προβαίνει σε προβολή και διαφήμιση των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται. Εκτός όμως των παραπάνω αυτή καθαυτή η συνεργασία της με ιατρούς ενδεχόμενα να υποκρύπτει μεσιτεία ως προς την προμήθεια πελατών γεγονός το οποίο παραβαίνει τον Α.Ν. 1565/1939 (ΦΕΚ Α/16) αρ. 19 παρ. 5 και παρ.6 « απαγορεύεται στους ιατρούς η απεμπόληση της επαγγελματικής τους αυτοτέλειας και η παροχή ή λήψη ποσοστών επί της ιατρικής αμοιβής».
 
     Επειδή ο Ιατρικός Σύλλογος εκ του νόμου δεν δύναται να ελέγξει την εν λόγω εταιρία ως προς τους σκοπούς και  τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με ιατρούς και ιατρικές εταιρίες και επειδή το ζήτημα δεν άπτεται μόνο συντεχνιακών και επαγγελματικών συμφερόντων αλλά αφορά πρωτίστως τη δημόσια υγεία παρακαλούμε όπως ελέγξετε  το νομικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο η εν λόγω εταιρία δικαιούται να παρέχει υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τις οποίες εκ του νόμου δικαιούνται μόνο ιατροί αλλά και ιατρικές εταιρίες Π.Φ.Υ. έπειτα από αδειοδότηση από τη Διεύθυνση Υγείας της αντίστοιχης Περιφέρειας.
  
 
 

         Ο Πρόεδρος                                                              Ο Γραμματέας
 
 Dr. Αθανάσιος Α. Εξαδάκτυλος                                        Νικόλαος Π. Νίτσας
 


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
22/09/2020 : Πτωματικό Νευροχειρουργικό Σεμινάριο Βάσης Κρανίου: Πρακτική Άσκηση Προσπέλασης της Περιοχής

Anatomy Techniques & Training Center (ATTC)

22 και 23 Σεπτεμβρίου 2020

https://event.concopco.com/cms/skullbase2020-gr


24/09/2020 : XXXVI WORLD CONGRESS OF SPORTS MEDICINE

24-27 Σεπτεμβρίου 2020
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

περισσότερες πληροφορίες εδώ

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions