Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Επιστολές των ΟΠΑΔ προς ΠΙΣ - ΟΓΑ προς ΠΙΣ

 

- Επιστολή ΟΠΑΔ προς ΠΙΣ, ΠΦΣ:

  

Αθήνα, 02 Σεπτεμβρίου 2011

 Αρ. Πρωτ:ΟΙΚ 55/02-06-2011

ΠΡΟΣ:ΠΙΣ,ΠΦΣ

 

ΘΕΜΑ: Ενημέρωση σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων (http://www.e-diagnosis.gr) και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syntagografisi.gr) από τους ιατρούς του ΤΥΔΚΥ

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ένταξης του ΤΥΔΚΥ στα συστηματα της ηλεκτρονικής καταγραφής παρακλινικών εξετάσεων/ιατρικών πράξεων (http://www.e-diagnosis.gr ) και συνταγογράφησης φαρμάκων (http://www.e-syntagografisi.gr) και για να μην ακυρωθεί η προσπάθεια των συνταγογράφων ιατρών που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, παρακαλούμε όπως:

·         Οι μεν ιατροί όταν διαπιστώνουν ότι στο ηλεκτρονικά εκδιδόμενο παραπεμπτικό ή συνταγή για ασφαλισμένο του ΤΥΔΚΥ εμφανίζεται η ένδειξη «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΟΠΑΔ)» στη θέση που αφορά το ταμείο του ασφαλισμένου, να το διαγράφουν χειρόγραφα, να αναγράφουν δίπλα ΤΥΔΚΥ, να το σφραγίζουν και να το υπογράφουν.

·         Οι δε φαρμακοποιοί, διαγνωστικά κτλ παρακαλούνται να δέχονται τα ως άνω παραπεμπτικά ή συνταγές και να τα υποβάλουν με τον ίδιο τρόπο που υποβάλουν τις χειρόγραφες συνταγές ή παραπεμτικά στο ΤΥΔΚΥ.

·         Οι υπάρχουσες ηλεκτρονικά εκδιδόμενες συνταγές ή παραπεμπτικά των ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΑΔ από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα, να επιστραφούν στους ανωτέρω και να επανυποβληθούν στο ΤΥΔΚΥ.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας.

Προσδοκούμε στη συνέχιση της καλής μας συνεργασίας.

Με εκτίμηση

Κυριάκος Σουλιώτης

Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΠΑΔ

 

- Επιστολή ΟΓΑ προς ΠΙΣ, ΠΦΣ (6/9/2011)Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
03/06/2020 : 9ο Πανελλήνιο HPV Συνέδριο

3 - 5 Ιουλίου 2020
Ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη

ιστοσελίδα-facebook


04/06/2020 : 34th Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society and the 14th Annual Neurosurgery Nurses Meeting

City/ Country: Rhodes, Greece

Venue: Sheraton Rhodes Hotel

Dates: 04 – 07 June 2020

Language: English

Official Website: www.concopco.com/enxe2020

E – mail: asoubasakou@concopco.com

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions