Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΣΘ 15/7/2011
 
Εκ μέρους του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, κατατέθηκαν την Παρασκευή 15-7-2011 στο Συμβούλιο της Επικρατείας :
 
  1. Aίτηση Ακύρωσης και
  2. Αίτηση Αναστολής
Κατά της με αριθ.πρωτ. οικ. 14987/25-5-2011 πράξης –εγκυκλίου-διαταγής του Προέδρου του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου» ( Ο.Π.Α.Δ.), σύμφωνα με την οποία ο Ο.Π.Α.Δ. αρνείται από 1-6-2011 να προβεί σε έγκριση ιατρικών εργαστηριακών εξετάσεων, που έχουν τελεστεί σε συμβεβλημένα με αυτόν ιατρικά κέντρα και μονάδες, όπου η παραπομπή για διενέργεια των εξετάσεων αυτών έχει γίνει από μη συμβεβλημένο με αυτόν ιατρό.
Την Τετάρτη 20-7-2011 θα γίνει αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για προσδιορισμό ημερομηνίας δικασίμου.


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
17/10/2019 : BCR 2019 Balkan Congress of Radiology

17-19 Οκτωβρίου 2019

Ξενοδοχείο Aquila Atlantis στο Ηράκλειο Κρήτης

Site Συνεδρίου: www.bcr2019.gr

 


17/10/2019 : XVII Balkan Congress of Radiology (BCR 2019) & ESOR Course

Ξενοδοχείο Aquila Atlantis, Ηράκλειο Κρήτης
17-19 Οκτωβρίου 2019
www.bcr2019.gr


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions