Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Μάρτιος 2009

 
 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αγαπητοί φίλοι

 

Σήμερα σας γνωστοποιούμε την τελευταία επιστολή που στείλαμε προς τον ΟΠΑΔ (Πρόεδρο κ. ΧΙΟΝΗ) και φυσικά αυτή η επιστολή κοινοποιείται και στον Υπουργό Υγείας.

Το προεδρείο του Συλλόγου δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται αγνά χωρίς προϋποθέσεις και στοτεινούς δρόμους ΜΟΝΟ για τους συναδέλφους του μ΄ όσες δυνάμεις έχει αρνούμενο κάθε «δελεαστική» πρόταση που του γίνεται κατά διαστήματα καθώς η βασική αρχή της ύπαρξής του στο σύλλογο ήταν και θα είναι, όσο είναι στο σύλλογο, μία και μοναδική:

«Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥ ΑΠΟ Τους ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕ ΘΕΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ (όπως έκαναν άλλοι π.χ. ο Πρόεδρος του Π.Ι.Σ. που θέλει να είναι πάλι Πρόεδρος με τη στήριξη μάλιστα και παρατάξεων που «έλεγαν» ότι γι΄ αυτό δεν προχωρούν  τα θέματα μας). Με θέσεις Προέδρου ΠΕΣΥ και άλλες θέσεις κυβερνητικές ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΟΥ παραιτήσου και μετά μπορείς να κάνεις ότι θέλεις – είναι δικαίωμά σου)

Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν καλά όσοι «περί άλλα τυρβάζουν».

Η επιστολή προς τον ΟΠΑΔ έχει ως εξής:

 

κ. Πρόεδρε

Μετά από τον αγώνα που έκαναν οι γιατροί μας και μετά από τις συναντήσεις μας μαζί με τους Προέδρους Αθηνών και Πειραιά ΔΩΣΑΤΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ και οι οποίες δόθηκαν και ενώπιον του Υπουργού Υγείας κ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Είναι θετικό βέβαια ότι προχωρούν οι πληρωμές των χρεωστουμένων και δεδουλευμένων ιατρικών επισκέψεων απαιτούμε όμως να γίνουν με πιο γρήγορο ρυθμό.

Επιπλέον:

1.   Πρέπει να τελειώσει, όπως υποσχεθήκατε και εσείς και ο Υπουργός, η ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ που βρίσκονται καθηλωμένες από το 1991 σε εξευτελιστικά επίπεδα.

2.   Πρέπει να προχωρήσει και να τελειώσει η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ή η σύμβαση με τους συλλόγους όπως ξεκινήσαμε στη συνάντησή μας.

3.   Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε τη διαιώνιση της καθυστέρησης καθώς οι υποβαλλόμενες δαπάνες πρέπει να εξοφλούνται το πολύ εντός διμήνου.

4.   Η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών πρέπει να εκδίδεται από το γιατρό κατά την εξόφληση της δαπάνης όπως εξάλλου το Υπουργείο Οικονομικών επιβάλλει.

5.   Όλα αυτά θα πρέπει να τελειώσουν και να γίνουν πράξη καθώς και είναι αποκατάσταση δικαίου και βέβαια πράγματα για τα οποία συμφωνήσατε μαζί μας.

 

 

 

 

ΤΑΠΟΤΕ:

Αγαπητοί Συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι

Εκτός από τον ΟΠΑΔ ετοιμαζόμαστε και για τον ΤΑΠΟΤΕ που καθυστερεί βασανιστικά (αφού στείλαμε πολλές φορές επιστολές) όμως θα πρέπει να καταλάβετε ότι δεν υπάρχει πόλεμος χωρίς έστω τραυματίες.

ΟΤΑΝ ΚΛΗΘΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΕΧΕΤΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ του ΤΑΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΤΕ ΟΛΟΙ.

Εάν δεν το κάνετε μην μας τηλεφωνείτε και να ζητάτε πράγματα. Οι καλές εξηγήσεις κάνουν τους καλούς φίλους.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΙΔΕΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ

Τ.Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17 Τ.Κ. 10187

Πληροφορίες: Ε. Κοκλώνη τηλ. 523282/168, Φαξ: 5233795

 

Ειδικευμένοι ιατροί ειδικότητας Παθολογίας ή Παιδιατρικής καλούνται προκειμένου να καλύψουν κενές θέσεις για εξειδίκευση στη Λοιμωξιολογία στα κάτωθι αναγνωρισμένα νοσοκομεία:

1) Κλινική Φυσιολογίας Παν/μίου Αθηνών στο ΓΝΑ "Λαϊκό" (2 θέσεις )

2) Α" Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική στο ΓΝΑ  "Λαϊκό"  (2 θέσεις)

3) Α "Παθολογική Κλινική του τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. στο ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ (2 θέσεις)

4) Α' Παθολογική Κλινική του ΓΝΑ ''Γ.Γεννηματάς'' (2 θέσεις)

 

5)  Δ" Παθολογική Κλινική Παν/μίου Αθηνών στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ (2 θέσεις )

6)  Α' Παθολογική Κλινική στο ΓΝ Νίκαιας ' Άγ.Παντελεήμων"' (2 θέσεις)

7)  Α' Παιδιατρική Κλινική -Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΓΝ Παίδων "Αγ. Σοφία" (2 Θέσεις)

 

8)   Β' Παιδιατρική Κλινική του Παν/μίου Αθηνών στο ΓΝ Παίδων " Άγλ. Κυριακού "(2 θέσεις)

9)   Παθολογική Κλινική στο ΠΓΝ Πατρών (2 θέσεις)

 

10) Γ' Παθολογικό Τμήμα στο ΓΝΑ "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο" Ε.Ε.Σ. (4 θέσεις)

11) Ε' Παθολογικό Τμήμα στο ΓΝΑ "Ευαγγελισμός" (2 θέσεις)

12) Παθολογική Κλινική του ΠΓΝ Ηρακλείου (4 θέσεις)

Για κάθε Νοσοκομείο η μία θέση αφορά ιατρό κλάδου ΕΣΥ και η δεύτερη ιατρό εκτός ΕΣΥ, πλην των Νοσοκομείου ΠΓΝ Ηρακλείου και ΓΝΑ "Κοργιαλένειο-Μπενάκειο"  Ε.Ε.Σ. στα οποία οι θέσεις είναι τέσσερις (4) εκ των οποίων οι δύο (2) θέσεις αφορούν ιατρούς κλάδου ΕΣΥ και οι άλλες δύο (2) ιατρούς εκτός ΕΣΥ.

Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα τα καταθέσουν στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Δ/νση Προσωπικού Ν.Π. τμήμα Α' από 23-2-2009 μέχρι και 16-3-2009.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: α) Αίτηση του ενδιαφερόμενου, στην οποία να αναφέρεται εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ιατρός του ΕΣΥ ή όχι.

β) Αντίγραφο πτυχίου ή φωτοτυπία αυτού επικυρωμένη (για τους ιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική σε χώρα μέλος της Ε.Ο.Κ. άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος για τους ιατρούς που έχουν τελειώσει ιατρική σε χώρα εκτός Ε.Ε. βεβαίωση ΔΙΚΑΤΣΑ) γ) Τίτλο Ιατρικής ειδικότητας

δ) Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ή νόμιμης απαλλαγής ε) Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ιθαγένεια.

στ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων όταν πρόκειται για ιατρούς του ΕΣΥ θα πρέπει να συνοδεύονται από τη γνώμη του ΔΣ του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του Δ/ντού του τμήματος ή του Εργαστηρίου, που υπηρετεί ο ιατρός.

Για   την   ημερομηνία   της   προφορικής   συνέντευξης   θα   ενημερωθούν   οι ενδιαφερόμενοι ιατροί με νέο έγγραφο από τους Γραμματείς των Επιτροπών. Το παρόν να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Υπηρεσιών και των Φορέων στους οποίους κοινοποιείται, προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ιατροί.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ    ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ  ΓΙΑΤΡΩΝ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ  ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΩΝ   ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΩΝ

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6   ΑΘΗΝΑ   10678 τηλ. & fax 210 3304298

www.erg-iatriki.gr       e-mail:info@erg-iatriki.gr

 

Αριθ. Πρωτ. Ν0893                                                              Αθήνα   19/02/2009

Υπουργό Υγείας κ. Δ. Αβραμόπουλο

Κοινοποίηση Γραφείο Πρωθυπουργού

ΠΙΣ

ΙΣΑ

ΙΣΠ

ΙΣΘ

Ημερήσιο και Περιοδικό έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

 

Με απόφαση του Σ.τ.Ε. η παράλειψη του Υπουργού Υγείας να συντάξει εξουσιοδοτική διάταξη για άρθρα του Π.Δ. 84/2001 έκκρινε ότι ο περιορισμός του 51% του μετοχικού κεφαλαίου και η απαγόρευση ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων κρίθηκε αντισυνταγματική παρά ταύτα όμως το ανώτατο δικαστήριο της χώρας σας υπέδειξε για την απουσία της νομοθετικής εξουσιοδότησης οτι «η συνταγματική αυτή κατοχύρωση δεν αποκλείει τη θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη ή, κατ' εξουσιοδότηση τούτου, κανονιστικώς από τη διοίκηση , κατά γενικό τρόπο και αντικειμενικό , περιορισμών της ελευθερίας αυτής για λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως είναι η προστασία της Δημόσιας Υγείας , η οποία εξ' άλλου , κατά το άρθρο 21 παρ 3 του συντάγματος αποτελεί συνταγματική υποχρέωση του κράτους» (απόφαση 252/2008 Σ.τ.Ε. σελ. 4).

Με άλλα λόγια το Σ.τ.Ε σας υπέδειξε με μεγάλη σαφήνεια ότι οφείλετε να νομοθετήσετε προς χάριν της προστασίας της Δημόσιας Υγείας και για λόγους δημοσίους συμφέροντος περιορισμούς της ελευθερίας ανάπτυξης μονάδων Π.Φ.Υ.

Εσείς όμως αντί να προβείτε στη ρύθμιση που με σαφήνεια σας υπεδείχθη, , αποστείλατε στις 8-7-2008 το με αρ. πρωτ. Υ3β/Γ.Π. οικ 93856 έγγραφο, , που απευθυνόταν προς όλες τις Διευθύνσεις Υγείας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους που έλεγε «με αφορμή πολλά ερωτήματα που απευθύνονται στην υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε με αριθ από 252/2008 έως και 261 / 2008 με τις οποίες ακυρώνονται τμήματα του Π.Δ. 84/2001 παρακαλούμε να μη προβείτε σε καμιά ενέργεια για την εφαρμογή τους πριν την ολοκλήρωση της τροποποίησης του εν λόγω Π.Δ. η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη»

Όπως όμως καλύτερα από εμάς γνωρίζετε κ. Υπουργέ, ότι το έγγραφο σας αυτό δεν έχει καμία νομική ισχύ και δεν είναι αρκετό να αναστείλει την ακύρωση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε. και την πλεονεξία των επιχειρηματιών υγείας με αποτέλεσμα ορισμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μεταξύ των οποίων και αυτή της Αθήνας να περιλάβουν στις αποφάσεις τους «περί αδειοδότησης Διαγνωστικών Κέντρων» και τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε.

Με τον τρόπο αυτό, την παράλειψη σας να νομοθετήσετε προς προστασία της Δημόσιας Υγείας κανόνες περιορισμένης ανάπτυξης κερδοσκοπικών επιχειρήσεων στη Π.Φ.Υ. και για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος , αφήνεται την Π.Φ.Υ. βορά των επιχειρηματικών συμφερόντων, έχοντας το «πολιτικό άλλοθι», της πιο παραπάνω ανυπόστατης νομικά εγκυκλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω σας καλούμε να προβείτε άμεσα στην επανόρθωση της παράλειψης σας και να νομοθετήσετε τους κανόνες που σας υπέδειξε το Σ.τ.Ε.

 

               Α. ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ                                                        Λ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Πληροφορίες τηλ. 210 6977774

Οι θέσεις είναι:

Ψυχίατροι 2, Παθολόγοι 3,

Νευρολόγοι 1, Ενδοκρινολόγοι 1,

Ιατρός Εργασίας 1

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και στα Αστυνομικά τμήματα μέχρι 20 Μαρτίου 2009.

 

ΓΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥΣ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δέχεται αιτήσεις, από 6 Απριλίου έως και 25 Μαΐου 2009, για εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (ακαδημαϊκό έτος 2009-10), στο διετές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

 

«Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία»

 

Πρόκειται για ένα ΠΜΣ στη «Συμβουλευτική» με στόχο την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων σε ζητήματα που αφορούν:

       Τη Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση γενικότερα και την Ειδική Αγωγή ειδικότερα,

       Τη Συμβουλευτική στο χώρο της Υγείας (ψυχικής & σωματικής) και της Εργασίας,

       Τη Συμβουλευτική στο χώρο των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες,

       Την Πολιτισμική και Πολυπολιτισμική Συμβουλευτική για Άτομα Μειονοτήτων.

 

Η εκπαίδευση γίνεται σε τέσσερα επίπεδα:

       Θεωρητικό επίπεδο: 10 θεωρητικά μαθήματα «Συμβουλευτικής»,

       Ερευνητικό επίπεδο: 2 μαθήματα στις «Ποσοτικές και Ποιοτικές Μεθόδους Έρευνας» και «Διπλωματική Εργασία»,

       Πρακτικό επίπεδο: 3 εργαστηριακά μαθήματα «Τεχνικών Συμβουλευτικής Παρέμβασης» και 6 μήνες «Πρακτικής Άσκησης» (1000 περίπου ώρες) με «Ατομική και Ομαδική Εποπτεία»,

       Βιωματικό επίπεδο: 40 ώρες (1 περίπου έτος: 1 ώρα/εβδομάδα) «Ατομικής Συμβουλευτικής» προσωπικά για τον κάθε φοιτητή/τρια και 60 περίπου ώρες «Ομαδικής Συμβουλευτικής».

Πληροφορίες - Ιστοσελίδα: http://www.sed.uth.gr (σελίδα ΠΜΣ).

Γραμματεία - Επικοινωνία: Τρίτη απόγευμα: 16:00 - 21:00, Τετάρτη & Πέμπτη πρωί: 11:00 - 13:00, Τηλ.: 24210-74738, e-mail: ηmsc.coynselling@uth.gr

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ (Συνεργασία με το φοροτεχνικό γραφείο ΙΑΤΡΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ του κ. ΠΑΠΑ ΗΛΙΑ)

Στα λογιστικά μας βιβλία (εσόδων – εξόδων και επίσκεψης ασθενών) δεν ξεχνάμε ότι απαγορεύονται: το μπλάνκο, τα σβησίματα, οι μουτζούρες κτλ.

Στο βιβλίο επίσκεψης ασθενών, ο ασθενής πρέπει να είναι καταχωρημένος όταν βρίσκεται στο εξεταστήριο του ιατρού και μετά να κόβεται η απόδειξη – ΠΟΤΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ.

Το βιβλίο ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ, το ΒΙΒΛΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ  ή το ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ πρέπει να βρίσκονται πάντα στο ιατρείο, πουθενά αλλού. Να γράφουμε πάντοτε τη διεύθυνση του ασθενή και στα βιβλία και στις αποδείξεις.

Ειδικά φέτος για τη φορολογική μας δήλωση μην ξεχνάτε: Τις οικονομικές δαπάνες (ταβέρνες, ψησταριές, γυμναστήρια, σχολές χορού, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί κ.τ.λ.)

Επίσης προσοχή στις δαπάνες των βιβλίων (αποσβέσεις, μακροχρόνιες μισθώσεις, leasing μηχανημάτων κ.τ.λ.)

Τέλος οι ημερομηνίες έχουν μεταφερθεί κατά ένα μήνα περίπου πίσω. Έτσι φέτος η κατάθεση των φορολογικών μας δηλώσεων ξεκινά από πρώτη Απριλίου.

Για περισσότερες εξηγήσεις στα τηλέφωνα 2310566484 και 2310566361.

 

 

 

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

4ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ

2-4 Απριλίου 2009 Ίδρυμα Ευγενίδου Πλανητάριο Αθηνών Λ. Συγγρού 387 Παλαιό Φάληρο.

Τηλ. 210 9793454/7

 

39ο ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ της ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ

Ξεν. PORTO PALACE 11-12 Απριλίου 2009

Πρόεδρος: κ. ΦΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΑΠΘ

 

28ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

22-25 Απριλίου 2009 Ξεν.: HYATT Θεσσαλονίκη πληρ.: 2310 327626

 

1ο ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

29-31 ΜΑΪΟΥ 2009 ΑΜΑΛΙΑ ΗOTEL ΝΑΥΠΛΙΟ Πληρ.: 2755022201

 

23ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

10-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Ξεν. THRAKI PALACE Αλεξανδρούπολη

πληρ. Τηλ.: 2310 252334

 

11ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

28-31 ΜΑΪΟΥ 2009 HILTON ΑΘΗΝΑ

Πληρ.: 210 6074200-222

 

7ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

12-13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑ.

Τηλ. 210 6074200-222

   

 

 

 

 

Σας ευχαριστούμε,

Με τιμή

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

        ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

    ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

                     Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
02/05/2019 : 38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ

2- 4 Μαΐου 2019

Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace

πληροφορίες ΕΔΩ


02/05/2019 : 2019 Meeting of the Working Group on Obesity, Diabetes and the High-Risk Patients

ξενοδοχείο “Blue Lagoon Hotel” στην Χαλκιδική
από 2 έως 5 Μαΐου 2019

Θα βρείτε εδώ linκ το τελικό πρόγραμμα


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions