Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Δεκέμβριος 2008


ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Αγαπητοί φίλοι

 

Σας είχαμε γράψει στην επιστολή μας – ενημέρωση του Νοεμβρίου, όπως ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ, ότι θα ανοίγουμε τα μεγάλα θέματα και προβλήματα του κλάδου μας, των ΝΕΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ και προσπαθούμε να προτείνουμε, να ζητήσουμε, να επιβάλλουμε.

Έστω και αν απευθυνόμαστε πολλές φορές «σε αυτιά που δεν ακούν» σε πόρτες κλειστές.

Όμως ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με ισχυρούς Ιατρικούς Συλλόγους με Προέδρους και Δ.Σ. ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ θα φθάσουμε στο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είτε το ΘΕΛΟΥΝ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΤΟ ΘΕΛΟΥΝ κάποιοι.

Σας έχουμε ενημερώσει ότι το Δ.Σ. ασχολήθηκε με προτάσεις για ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, με προτάσεις ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, με προτάσεις και ενέργειες για αποτροπή της καταστροφής του γιατρού για τα ιδιωτικά κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας και άλλα.

Στο Δ.Σ. τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2008 θα ασχοληθούμε με προτάσεις από το Προεδρείο για τον ΙΑΤΡΙΚΟ ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Δεν θα είναι «πανάκεια» ούτε «φιλοσοφίες» ούτε το «τέλειο» αλλά θα είναι προτάσεις προς τα Υπουργεία Υγείας και Παιδείας για την θεραπεία του στο μέτρο του εφικτού, προτάσεις για συζήτηση.

Έτσι μερικές απ΄ αυτές θα είναι:

Σίγουρα παραβιάζω ανοιχτές θύρες με την διαπίστωση ότι σε λίγα χρόνια οι γιατροί στη χώρα μας θα φθάσουν αισίως τους 70.000. Δηλαδή θα φθάσουμε στην τρομακτική αναλογία 1 γιατρός στους 150 κατοίκους γεγονός που είναι εξωφρενικό και εξωπραγματικό δεδομένου μάλιστα ότι σε άλλες χώρες η αναλογία είναι 1 προς 400 ή 1 προς 800 και 1000 κατοίκους.

Αλλά θα αναρωτηθεί κανείς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση;

Γι΄ όλα αυτά τα προβλήματα υπάρχει λύση, υπάρχει λύση επιθυμητή και ιδεατή αλλά και λύση πραγματική. Και φυσικά θα πρέπει να στραφούμε προς την πραγματική λύση, προς τη λύση που μπορεί εκ των πραγμάτων να επιτευχθεί.

Για να βρεθεί λύση θα πρέπει η πολιτεία να έχει την «πολιτική βούληση» όπως λέγεται από τους πολιτικούς, θα πρέπει να θέλει να ασχοληθεί «εκ βαθέων» και όχι επιφανειακά, πρόχειρα και σποραδικά.

Δύο παράγοντες έχουν οδηγήσει του γιατρούς να είναι «προλεταριάτο» όπως ελέγετο στις άλλοτε κραταιές χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Από την μια μεν ο παραπάνω αναφερόμενος ιατρικός υπερπληθωρισμός, από την άλλη δε η μεγάλη εξειδίκευση που ολοένα και γιγαντώνεται.

Για να θεραπευτεί αυτή η κατάσταση πρέπει, πιστεύουμε, η πολιτεία να επέμβει αμέσως με αποφασιστικά μέτρα, με γενναία απόφαση και βέβαια με ριζοσπαστικές λύσεις.

Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει εάν οι ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ δεν λειτουργήσουν όπως λειτουργούν σ΄ άλλες χώρες π.χ. στη Γερμανία όπου έχουν πραγματική δύναμη και δεν είναι απλοί διεκπεραιωτές και χορηγητές βεβαιώσεων και πιστοποιητικών. ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΣ.

Κάθε ιατρικός σύλλογος, κάθε χρόνο, θα ανακοινώνει πόσους γιατρούς χρειάζεται και ποια είναι τα μέρη που υπάρχουν κενές θέσεις θα βγαίνει ο αριθμός πανελλαδικά και ο τελικός αριθμός θα είναι αυτός που θα χρειάζεται.

Είναι δύσκολη βέβαια απόφαση για οποιαδήποτε κυβέρνηση να περιορίσει τον αριθμό των εισακτέων και γενικά των παραγομένων ιατρών, καθώς μεγάλη πληγή για τον υπερπληθυσμό των ιατρών είναι και οι γιατροί που σπουδάζουν σε χώρες του εξωτερικού ανεξέλεγκτα. Και προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να υπάρξει ένας κεντρικός φορέας που θα ελέγχει και θα δίνει οδηγίες και τις θέσεις που θα υπάρχουν για κάθε χώρα.

Εκτός από τα πιο πάνω θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια εν συνεχεία ώστε να γίνει ισότιμη κατανομή του ιατρικού δυναμικού με κίνητρα σοβαρά και γενναία για τις ΑΓΟΝΕΣ λεγόμενες περιοχές. Έτσι στις μεγάλες πόλεις όπου η αναλογία είναι 1 γιατρός σε 150 κατοίκους θα πρέπει να γίνει 1 προς 300-400 τουλάχιστον ενώ στις περιοχές που δεν έχουν γιατρούς από 1 προς 600-800 να διορθωθεί η κατάσταση. Τα κίνητρα μέτρα αυτά μπορεί να είναι οικονομικά, δάνεια, μόρια κ.λ.π. Έτσι πιστεύουμε θα στραφούν και οι ειδικότητες, που συνωστίζονται στο κέντρο, προς την περιφέρεια.

Όλα αυτά βέβαια έχουν να κάνουν με σχετικές λύσεις αλλά είναι λύσεις που μπορεί να καρποφορήσουν γρήγορα και μπορεί να πραγματοποιηθούν στα μέτρα του εφικτού και όχι του απραγματοποίητου ονείρου.

Τρίτη λύση θεραπείας του προβλήματος του υπερπληθυσμού είναι η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ πραγματικήςκαι όχι μόνο με «ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤΟΥ» απραγματοποίητα όπως ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΝΑΝ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ.

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ

 

Β-ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το ακριβές περιεχόμενο της Συλλογικής Σύμβασης που συμφωνείται είναι το κάτωθι:

1.      Οι νοσοκομειακοί γιατροί κλάδου ΕΣΥ και ειδικευομένων θα πραγματοποιούν τις απαραίτητες εφημερείες για την ασφαλή λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.

2.      Το επίσημο ωράριο των νοσοκομειακών γιατρών είναι 7ωρο συνεχές πρωινό και 5νθήμερο. Μετά δε από κάθε ενεργό εφημερία παρέχεται στον εργαζόμενο ρεπό (σε εργάσιμη ημέρα) που δεν μεταφέρεται πέρα της μιας βδομάδος.

3.      Το επίδομα βιβλιοθήκης των νοσοκομειακών γιατρών δεν υπόκειται σε φορολόγηση.

4.      Οι πρώτες 4 για τους ειδικευμένους νοσοκομειακούς γιατρούς και οι πρώτες 6 για τους ειδικευόμενους γιατρούς εφημερίες κάθε είδους και κατ΄ επιλογήν του γιατρού, φορολογούνται με ειδικό συντελεστή 20% με το εισόδημα. Οι πέραν των 4 πρώτων ή 6 εφημερειών, για τους ειδικευμένους και τους ειδικευόμενους γιατρούς αντίστοιχα, δεν υπόκεινται σε φορολόγηση.

Το 50% του επιδόματος εφημερίας των Διευθυντών γιατρών της Α΄ Ζώνης δεν υπόκειται σε φορολόγηση. Το μέτρο αυτό θα ισχύει μετά την 1/1/09 για τους Συντονιστές Διευθυντές Α΄ Ζώνης. Για τις ανάγκες ερμηνείας της παρούσης εξομοιούται με Συντονιστή Διευθυντή, κάθε Διευθυντής που είναι μοναδικός στο Τμήμα, το Εργαστήριο ή τη Μονάδα του.

5.      Αναδιαρθρώνεται η Ιατρική υπηρεσία στη βάση οργανωμένης εξέλιξης των νοσοκομειακών γιατρών μέσα στο σύστημα από τον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητού Β΄(πύλη εισόδου) μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Διευθυντού σε πολυδιευθυντικό σύστημα. Από οργανισμούς των Νοσοκομείων και Κ.Υ. να είναι κατανεμημένες σε βαθμούς και μετονομάζονται σε θέσεις των ειδικευμένων γιατρών παύουν στους οργανισμούς των Νοσοκομείων και Κ.Υ. να είναι κατανεμημένες σε βαθμούς και μετονομάζονται σε θέσεις ειδικευμένων γιατρών. Οι υπηρετούντες σήμερα γιατροί διατηρούν το βαθμό τους.

Η αναδιάρθρωση και η από τούδε και στο εξής πλήρης εξέλιξη των νοσοκομειακών γιατρών στο ΕΣΥ γίνεται ως ακολούθως.

Α) Κάθε ειδικευμένος γιατρός του ΕΣΥ εξελίσσεται μέχρι τον καταληκτικό βαθμό του Διευθυντού, υπό προϋποθέσεις χρόνου προϋπηρεσίας στο κάθε βαθμό, καθώς και σύμφωνα με εκπαιδευτικά και επιστημονικά κριτήρια που προβλέπει το αρ. 35 παρ. 6 του Ν.2519/97. Η αξιολόγηση είναι ατομική και γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Β) Κάθε θέση που κενούται προκηρύσσεται από το Νοσοκομείο εντός 1 μηνός υποχρεωτικά. Η προκήρυξη των κενών ή κανούμενων θέσεων είναι ανοικτή και ενεργείται με τα κριτήρια της παρ. 7 αρ. 37 του Ν. 2519/97 και ο επιλεγόμενος γιατρός προσλαμβάνεται στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητού Β΄ και ακολούθως εξελίσσεται βαθμολογικά μέσα στο σύστημα.

Γ) Η παρούσα δεν εφαρμόζεται για την πλήρωση θέσεων που έχουν προκηρυχθεί μέχρι την ημέρα υπογραφής της και θεωρούνται εξ αυτού του λόγου εκκρεμείς. Τα αρμόδια συμβόλαια επιλογής υποχρεούνται εντός τριών ημών από την υπογραφή της παρούσης να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την πλήρωση των εκκρεμών θέσεων.

Δ) Οι βαθμοί των ειδικευμένων γιατρών είναι είναι: Επιμελητής Β, Επιμελητής Α και Διευθυντής.

Ε) Γιατροί που υπηρετούν στο ΕΣΥ ή Πανεπιστημιακοί γιατροί δύνανται να διεκδικήσουν προκηρυσσόμενη θέση σε άλλο νοσοκομείο και αν επιλέγουν αυτοί διατηρούν το βαθμό τους. Η αντιστοίχηση βαθμών και τίτλων ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών είναι:

Λέκτωρ με ειδικότητα, Επιμελητής Β

Επίκουρος Καθηγητής, Επιμελητής Α

Αναπλ. Καθηγητής, Αναπλ. Διευθυντής

Τακτικός Καθηγητής, Διευθυντής

6) ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ

Από 1/1/2009 στο ισχύον μισθολόγιο των Νοσοκομειακών γιατρών παρέχονται οι εξής αυξήσεις κατά βαθμό:

Α) Ειδικευόμενος: Αυξάνεται ο Β.Μ. κατά 210 ευρώ

Β) Επιμελητής Β: Αυξάνεται ο Β.Μ. κατά 300

Γ) Επιμελητής Α: Αυξάνεται ο Β.Μ. κατά 360 ευρώ

Δ) Διευθυντής: Αυξάνεται ο Β.Μ. κατά 420 ευρώ

Μετά από συζήτηση εντός αυστηρά των χρονικών ορίων της Σύμβασης εφαρμόζεται Νέο Ειδικό Ιατρικό Μισθολόγιο που η πρώτη φάση ξεκινάει με την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης και τις ανωτέρω αυξήσεις και στο καταληκτικό επίπεδο θα προσαρμόζεται προοδευτικά στις προτάσεις μας.

Ο τρόπος υπολογισμού του ωρομισθίου, των ιατρικών εφημερειών θα προσεγγίσει την επόμενη 3ετία, τον τρόπο υπολογισμού των υπερωριών των Δημοσίων Υπαλλήλων.

 

ΓΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι το υπό διαμόρφωση Π.Δ. για την προκήρυξη 2000 θέσεων μονίμων ιατρών με σκοπό την μονιμοποίηση των ήδη υπηρετούντων επί πολλά χρόνια (20 και πλέον) ΤΕΛΕΙΩΣΕ από το Συμβούλιο Επικρατείας και αυτή την εβδομάδα πηγαίνει στον ΠΡΟΕΔΡΟ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ από το Υπουργείο Κοιν. Ασφαλίσεων αφού διαμορφωθεί σε «ΠΑΠΥΡΟ» για ΥΠΟΓΡΑΦΗ με σκοπό αμέσως μετά να γίνει η ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΗ, ΠΟΛΥΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.

Ακόμη εκτός από τις παραπάνω θέσεις θα προκηρυχθούν 1500-1600 θέσεις αορίστου χρόνου με όρους «μονίμων» για νέους γιατρούς. Υπογράφηκε και το «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ» ΤΩΝ Ιατρών του ΙΚΑ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΩΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

Μικροβιολογικό Εργαστήριο: Πλήρης χρόνος ειδίκευσης των ιατρών στην ειδικότητα της ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ.

Πληροφορίες: Α. Δανιηλίδου – Υπουργείο Υγείας τηλ.: 210 5230406 Fax: 210 5232275

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ για τη Διαδικασία και τρόπο διορισμού ειδικευμένων γιατρών για εξειδίκευση στην ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΑ.

Πληροφορίες: Ε. ΚΟΚΛΩΝΗ Τηλέφωνο: 210 523282/168, fax: 210 5233795

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την αρ. Υ10α/122564/12-12-2002 (ΦΕΚ1628/31-12-2002τ.Β) απόφαση του Υπουργού Υγείας (Διαδικασία και τρόπος διορισμού ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στην Λοιμωξιολογία), όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. πρωτ. Υ10α/οικ.21465/3-3-2003 (ΦΕΚ306/14-3-2003τ.Β) και Υ10α/οικ.156727/2006 (ΦΕΚ1938/2006τΒ) και συμπληρώνουμε:

Στην παρ. 1 προστίθεται εδάφιο (στ) ως εξής:στ) οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων όταν πρόκειται για ιατρούς του ΕΣΥ θα πρέπει να συνοδεύονται από τη γνώμη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, ύστερα από εισήγηση του Δ/ντού του τμήματος ή του Εργαστηρίου, που υπηρετεί ο ιατρός.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 ΑΠΟ ΤΟΝ «ΟΙΚΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΟΥ» πήραμε την εξής ενημέρωση:
 

«Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς».

Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 4917/41/15-10-2008 απόφαση ΔΣΟΝ από 1η Νοεμβρίου 2008 οι ενδείξεις που αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο και μόνο αυτές δεν θα αποζημιώνονται (π.χ. ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, στυτική δυσλειτουργία κ.λ.π.) Εάν ο θεράπων ιατρός κρίνει ότι είναι απαραίτητο να χορηγηθεί σε ασθενή σκεύασμα του καταλόγου για οποιαδήποτε άλλη ένδειξη πέραν των απαγορευτικών των αναφερομένων στον κατάλογο, τότε μπορεί να το συνταγογραφήσει αρκεί η συνταγή να συνοδεύεται από ιατρική γνωμάτευση η οποία θα τεκμηριώνει την αναγκαιότητα χορήγησης του φαρμάκου.

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΙΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

1.      Άμεση καταβολή από τον ΟΠΑΔ στους συμβεβλημένους ιατρούς όλων των οφειλομένων ποσών, με τους προβλεπόμενους από την κείμενη νομοθεσία τόκους (προβλέπονται για καθυστερήσεις οφειλών πέραν των δύο μηνών)

2.      Άμεση αναπροσαρμογή των σχεδόν επί 20ετία καθηλωμένων τιμών των εργαστηριακών και λοιπών ιατρικών πράξεων

3.      Απαγόρευση των εκβιαστικά ζητούμενων από ορισμένους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς εκπτώσεων επί του ούτως ή άλλως εξευτελιστικά χαμηλού κρατικού τιμολογίου.

4.      Άμεση μηχανοργάνωση του ΟΠΑΔ και όλων των Ασφαλιστικών Οργανισμών, η οποία καθυστερεί υπερβολικά, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ορθολογισμός των δαπανών τους.

5.      Νομοθέτηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης που αποτελεί πάγια διεκδίκηση του ιατρικού κόσμου.

Για την διεκδίκηση των παραπάνω αποφασίστηκε σειρά κινητοποιήσεων και δράσεων που ξεκινούν άμεσα και θα υλοποιηθούν ακόμη και στην περίπτωση που δοθεί το ελάχιστο μέρος των οφειλομένων, όπως προαναγγέλλεται εκ μέρους του ΟΠΑΔ. Το αγωνιστικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει :

- 24ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική Πανιατρική Απεργία τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2008.

-          Συνολική αναστολή των ατομικών συμβάσεων με τον ΟΠΑΔ από όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς από τη 1 Ιανουαρίου 2009

-          Ολοκλήρωση της διαδικασίας εξουσιοδότησης από όλους τους ιατρούς προς τους Προέδρους των Ιατρικών Συλλόγων για διακοπή των συμβάσεων.

-          Συλλογική δικαστική διεκδίκηση των οφειλομένων από τον ΟΠΑΔ

-          Ενημέρωση των εργασιακών ιατρικών ενώσεων (ΠΟΣΕΥΠΙΚΑ, ΟΕΝΓΕ κλπ.) προκειμένου να υπάρξει συμμετοχή και στήριξη των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο.

-          Ανοιχτή ενημέρωση της κοινής γνώμης μέσω των ΜΜΕ, της ΑΔΕΔΥ, της ΓΣΕΕ, φορέων των συνταξιούχων και λοιπών ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ για τη διακοπή των συμβάσεων.

-          Δυναμικές παραστάσεις και ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΑΧΕΠΑ της ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τρίτη 11.00-13.00

Τετάρτη 09.00-13.00

Παρασκευή 09.00-13.00

ΧΩΡΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Η ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Σας υπενθυμίζουμε τα εξής πράγματα προς αποφυγή παρεξηγήσεων.

-          Ο Σύλλογος δεν έχει άλλα έσοδα εκτός από την συνδρομή.

-          Η Συνδρομή δεν αυξήθηκε επί των ημερών μας για αρκετά χρόνια – η τελευταία αύξηση έγινε όχι από εμάς αλλά από προηγούμενα Δ.Σ.

-          Η πληρωμή πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο (ή κάθε εξάμηνο)

-          Ο Νόμος ορίζει να μπαίνει πρόστιμο κάθε δίμηνο όταν καθυστερεί η πληρωμή της.

-          Αποφασίσαμε να μπαίνει πρόστιμο κάθε τριετία (να έρχεσθε να ψηφίζετε τουλάχιστον)

-          Όταν περνάει η τριετία μπαίνει πρόστιμο.

-          Τέλος ΟΣΟΙ ΟΦΕΙΛΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ να έρθετε να την πληρώσετε γιατί από την 1-1-09 θα μπαίνει πρόστιμο όπως ο νόμος ορίζει.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΩΝ

12Ο ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

13-14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ΦΟΡΕΑΣ: Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθλητιάτρων – Ιατρικός Τομέας Αθλητιατρικής Μ.

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Βρετανίας – Αθλητιατρικό Κέντρο Εθνικών Ομάδων Στίβου Βορείου Ελλάδος

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Ξενοδοχείο Electra Palace Θεσσαλονίκη

1Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 23-25/1/2009 ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)τηλ.: 210 7240421

 

24ο ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

26-28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Ξενοδοχείο HYATT REGENCY Θεσσαλονίκη

 

ΟΠΑΔ – (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ) (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ)

Όλο αυτό το διάστημα ασχολούμαστε με τον ΟΠΑΔ και τις καθυστερήσεις των ΠΛΗΡΩΜΩΝ. Επισκέψεις και πίεση μαζί με τους προέδρους Αθήνας και Πειραιά στους Υπουργούς Υγείας, Οικονομικών και Πρόεδρο του ΟΠΑΔ κ. Χιόνη. Τους δηλώσαμε ότι πρέπει να αφουγκρασθούν την κόπωση του ιατρικού κόσμου από ένα χιλιοπαιγμένο έργο. Οι μόνες μάχες που είναι από χέρι χαμένες είναι οι μάχες που δεν δίνονται. Δεν είναι ντροπή να διεκδικήσεις και να αποτύχεις. ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΥ.

Περιμένουμε τις υποσχέσεις τους να υλοποιηθούν. Εμείς θέλουμε ξεκάθαρες λύσεις για την πληρωμή είτε μέσω τραπεζών είτε να γίνεται εντός διμήνου το πολύ. Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΔ υποσχέθηκε ότι θα πληρωθούν εντός 10 ημέρου 2 μήνες υποβληθέντων και αμέσως μετά μέχρι τον ΙΟΥΝΙΟ (υποβληθέντα).

Το Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΤΗΝ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. Ουσιαστικά θα ανασταλούν οι συμβάσεις – θα πληρώνεστε με το κρατικό τιμολόγιο (20 ευρώ ή αντίστοιχα οι ιατρικές πράξεις, θα δίνετε απόδειξη Π.Υ. και θα πηγαίνει, εάν θέλει, ο ασφαλισμένος να πληρώνεται από τον ΟΠΑΔ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ 1-1-2009 ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΟΤΕ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ με τον παραπάνω τρόπο. (δηλ. με ΑΠΥ)

ΑΛΛΙΩΣ ΘΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

Επιπλέον θα εφοδιασθείτε όταν σας ειδοποιήσουμε ότι ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ με την απόφαση του Δ.Σ. της 16-10-2008 να την έχετε στο ιατρείο σας. (Θα την παίρνετε από τον Σύλλογο)

Έτσι η ευθύνη περιέρχεται στο Δ.Σ. και όχι σε σας.

Όσοι φοβούνται ότι θα διακοπεί η σύμβασή τους δεν πρέπει ν΄ ανησυχούν καθώς το Δ.Σ. δεν θα διακόψει τις συμβάσεις αλλά θα τις αναστείλει.      

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!
 
 
"……………………………………………………………………………………………………………
 
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
 

Ο – Η Υπογεγραμέν…………………………………………………………….…ιατρός μέλος του Ι.Σ.Θ.

Ειδικότητας………………………………………………………οδός………………………………………
Εξουσιοδοτώ

Το Δ.Σ. του Ι.Σ.Θ. να αναστείλει να εξετάζω ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ με τις εντολές αλλά να τους εξετάζω με Α.Π.Υ. και με το κρατικό τιμολόγιο.

Ημερομηνία………………..                                                Ο εξουσιοδοτών

        (υπογραφή σφραγίδα)
 
 
 
"……………………………………………………………………………………………………………
 
Σας ευχαριστούμε,
Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
        ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
 
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  
ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
02/05/2019 : 38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ

2- 4 Μαΐου 2019

Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace

πληροφορίες ΕΔΩ


02/05/2019 : 2019 Meeting of the Working Group on Obesity, Diabetes and the High-Risk Patients

ξενοδοχείο “Blue Lagoon Hotel” στην Χαλκιδική
από 2 έως 5 Μαΐου 2019

Θα βρείτε εδώ linκ το τελικό πρόγραμμα


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions