Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Μάιος 2008

 
   

ΜΑΪΟΣ 2008
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Αγαπητοί φίλοι

Πιστοί σ΄ αυτά που υποσχεθήκατε προεκλογικά, συνεχίζουμε, με υπευθυνότητα, με περισσότερη όρεξη και δύναμη, την οποία εσείς μας δώσατε, να ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Εμείς προβάλλουμε τις λύσεις με συγκροτημένη προσπάθεια προβολής τους στους αρμοδίους, κάνουμε το μισό δρόμο κάνουμε δηλαδή ότι μας αναλογεί.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ με την εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να κάνει τον άλλο μισό δρόμο. Αυτή δίνει τις λύσεις και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΔΩΣΕΙ.

Έτσι μέσα στα πλαίσια αυτά οι 3 Πρόεδροι των μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων ΑΘΗΝΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ στείλαμε στον Υπουργό Υγείας κ. Αβραμόπουλο την παρακάτω επιστολή:

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Θεωρούμε αναγκαία την άμεση παρέμβασή σας προς την Διοίκηση του ΟΠΑΔ, διότι το ποτήρι της οργής του Ιατρικού κόσμου ξεχείλισε και ο εμπαιγμός του έχει λάβει κωμικοτραγικές διαστάσεις.

 

Μετά το διετές σήριαλ της ανακοστολόγησης ελάχιστων ιατρικών πράξεων και το εμφανές έλλειμμα πολιτικής βούλησης να τεθεί τέρμα στον ευτελισμό της προσφοράς και αξιοπρέπειας του Έλληνα γιατρού, περίσσεψε το θράσος κάποιων «υπευθύνων» και προχώρησαν παρανόμως στην περικοπή ιατρικών πράξεων, οι οποίες πλέον δεν αναγνωρίζεται από τον ΟΠΑΔ.

 

Λάβαμε γνώση της με αριθμ. Δ2α/28381.06/8-8-2007 εγκυκλίου του ΟΠΑΔ, η οποία υπογράφεται από τον Δ/ντή της Δ/νσης Υγειονομικής Περίθαλψης κ. Γ. Λεχουρίτη και η οποία απευθύνεται στο Υπουργείο Οικονομικών στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη Γεν. Δ/νση Διοίκησης και Δημοσιονομικών Ελέγχων ΥΔΕ Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης σχετικά με την κοστολόγηση ιατρικών πράξεων και εκκαθάριση σχετικών εντολών. Με αυτήν ορίζεται ότι δαπάνες ιατρικών πράξεων που δεν περιλαμβάνονταν στα σε αυτήν αναφερόμενα Π.Δ. δεν περιλαμβάνονται στο Κρατικό Τιμολόγιο και δεν αναγνωρίζονται από τον ΟΠΑΔ.

 

Η ως άνω εγκύκλιος είναι αντίθετη στο νόμο και έμμεσα επιχειρεί να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί ιατρικής αμοιβής, η οποία δεσμεύει τον ΟΠΑΔ, όπως άλλωστε ρητά ορίζεται στο άρθρο 13 της ΥΑ οικ.2/7029/0094/2005 «Νέος Κανονισμός Παροχών του ΟΠΑΔ». Τούτο γιατί κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 28,29,30 του Α.Ν. 1565/1939 ΦΕΚ ……17 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.Δ. 3623/56) η ρύθμιση των ιατρικών αμοιβών είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργού Υγείας, ενώ με Π.Δ. εγκρίνεται πίνακας των ιατρικών και ιατροδικαστικών υπηρεσιών και των οφειλομένων αμοιβών για κάθε μία από τις υπηρεσίες, τα όρια δε των αμοιβών αυτών μπορούν να μεταβληθούν ως προς όλες ή κάποιες από τις ιατρικές πράξεις με Υπουργική Απόφαση.

Σήμερα η κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων προβλέπεται καταρχήν από τα Π.Δ. 157/1991, 427/1991, 98/2003, 127/2005, αλλά και άλλα Π.Δ. και Υπουργικές Αποφάσεις, που ρυθμίζουν ειδικότερα κάποιες επιμέρους ιατρικές πράξεις. Έτσι η έννοια του Κρατικού Τιμολογίου συμπεριλαμβάνει όχι μόνο τα Π.Δ. τα οποία και μνημονεύονται στην συγκεκριμένη εγκύκλιο του ΟΠΑΔ, αλλά και πολλές άλλες Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 30 του Α.Ν. 1565/1939 ορίζουν τα όρια αμοιβών για κάποιες ιατρικές πράξεις.

 

Κατά συνέπεια, η εν λόγω εγκύκλιος του ΟΠΑΔ είναι μη νόμιμη, καταχρηστική, αλλά και ηθικά απαράδεκτη, και ουσιαστικά αποτελεί εμπαιγμό προς τους ιατρούς, οι οποίοι ευόρκως ασκούν τα καθήκοντά τους έναντι των ασφαλισμένων του Δημοσίου, με αμοιβές υπερβολικά χαμηλές έως και ευκαταφρόνητες, αφού οι περισσότερες των ιατρικών πράξεων δεν έχουν ανακοστολογηθεί από το έτος 1991.

 

Για τους παραπάνω λόγους σας καλούμε να παρέμβετε, ώστε να τηρηθούν οι κείμενες διατάξεις και να ανακληθεί άμεσα η ως άνω εγκύκλιος αλλιώς οι Ιατρικοί μας Σύλλογοι θα προβούν σε κάθε ενδεδειγμένη δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την προάσπιση των στοιχειωδών συμφερόντων των ιατρών – μελών μας.

 

Πέραν αυτού, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, σας ενημερώνουμε ότι αν μέχρι την 15-05-2008 δεν έχει υπογραφεί το Π.Δ. ανακοστολόγησης των 60-70 ιατρικών πράξεων, θα προχωρήσουμε σε ενημέρωση της κοινής γνώμης με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο, εκθέτοντας τους κινδύνους που ενέχει για τη Δημόσια Υγεία η συνέχιση αυτής της απαράδεκτης κατάστασης, που κρατά καθηλωμένες από το 1991 τις αμοιβές των ιατρικών πράξεων, μη καλύπτοντας ούτε μέρος του κόστους εκτέλεσης τους.

 
 
ΤΙΜΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Πάντοτε, γι΄ όλα τα θέματα, σας ενημερώνουμε επακριβώς με γνώμονα μόνο την ΑΛΗΘΕΙΑ και την ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Ενώ είχαμε τελειώσει με τις τιμές των ιατρικών πράξεων και περιμέναμε τη δημοσίευση και δημοσιοποίηση τους διάφοροι οργανισμοί όπως ο ΟΠΑΔ επανέρχονται με προτάσεις προς το Υπουργείο για χαμηλότερες τιμές.

Έτσι εμπλέκεται η κατάσταση και οδηγούμενοι οι 3 Πρόεδροι από αυτήν την ανευθυνότητα κάποιων γράψαμε την παραπάνω επιστολή που σας γνωστοποιούμε σήμερα.

 
Π.χ.
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Ισχύουσες τιμές

Προηγούμενη πρόταση

Προτεινόμενες εκ νέου τιμές

Γενική αίματος

2,88
10
8
Σάκχαρο
2,26
4
4
ΤΚΕ
1,76
3
2

Χοληστερόλη ολική

2,88
6
5
HDL
4,75
6
5
LDL
4,75
6
5

Κρεατινίνη

4,05
3
5

Γεν. Ούρων

1,76
6
5
Τρανσαμινάσες
4,49
6 εκάστη
6
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ

Ακτινογραφία θώρακος

4,05
10
8
Ν.Ο.Κ.
6,59
10
8
  

ΕΙΝΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. ΟΤΑΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΣΑΣ Τις ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΛΕΣ.

 
 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΕΣΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Παίρνουμε αφορμή από ένα πολύ ωραίο άρθρο που είχε ο «Αγγελιοφόρος» προ ημερών για τη κατάσταση στα Νοσοκομεία για το ωράριο, για τις αμοιβές.

Καταλήγει και εμείς προσθέτουμε:

Τα πράγματα είναι απλά. Στα Νοσοκομεία χρειάζονται προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, διοικητικών υπαλλήλων. Χρειάζεται μια λύση πρακτική, εφαρμόσιμη και βιώσιμη. Αυτή την αλήθεια φαίνεται να μην μπορούν να κατανοήσουν οι εκάστοτε Υπουργοί Υγείας.

Οι γιατροί πρέπει να ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ και όχι με το 40% των μισθών των Ευρωπαίων Συναδέλφων τους.

Οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων στα Νοσοκομεία εξακολουθούν από πολλά χρόνια να είναι απαράδεκτες και η λειτουργία τους, σε ορισμένα, προβληματική.

Οι εφημερίες των γιατρών θα πρέπει να έχουν πιο ανθρώπινο χαρακτήρα, ώστε να ανέβει και η ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Οι γιατροί δεν πρέπει και δεν μπορούν να εργάζονται ατελείωτες ώρες. Πρέπει να παίρνουν τα ρεπό τους για να ξεκουράζονται καθώς στα χέρια τους έχουν ανθρώπινες ζωές. Χρειάζεται στο ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ή στην αντιμετώπιση βαρέων καρδιολογικών περιστατικών ή σ΄ οποιαδήποτε ιατρική πράξη ΟΡΘΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΜΥΑΛΟ.

 
 
ΓΙΑΤΡΟΙ ΙΚΑ

Απαιτούμε πάραυτα να γίνει η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ 2000 μονίμων θέσεων από τη Διοίκηση καθώς το Συμβούλιο Επικρατείας έχει γίνει «της Άρτας το γεφύρι». Διεκδικούμε άλλες 2000 μόνιμες θέσεις.

Να γίνει ΑΜΕΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ των γιατρών διετούς διαρκείας με προκήρυξη των 1500 θέσεων Αορίστου χρόνου που υποσχέθηκαν και έτσι, επειδή αυτοί είναι 600 σ΄ όλη την Ελλάδα, θα προσληφθούν και νέοι γιατροί.

Και βέβαια περιμένουμε και την προκήρυξη των 450 θέσεων, για νέους γιατρούς, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Αγαπητοί φίλοι δεν αργοπορούμε ούτε στιγμή, απαιτούμε, ζητούμε και κάνουμε, για να χρησιμοποιήσουμε ποδοσφαιρικό όρο «στενό μαρκάρισμα των αρμοδίων».

Εάν δεν γίνουν εκτός των λίαν προσεχών μηνών θα προχωρήσουμε σ΄ αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Τουλάχιστον ο Ι.Σ.Θ. και ο ΣΕΥΠΙΚΑ Β. Ελλάδος ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ συνεδρίαση της Ομοσπονδίας των γιατρών του ΙΚΑ.

 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Ι.Σ.Θ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ».

Παίρνοντας αφορμή από μια επιστολή που έστειλε στο σύλλογο ένας καλός συνάδελφος την ενστερνισθήκαμε και ζητούμε από το Υπουργείο να αλλάξει τα κριτήρια και να τα επεκτείνει.

Πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι έκαναν πρόσφατα έναρξη ως ελεύθεροι επαγγελματίες αντιμετώπισαν αρνητική εισήγηση στην επιχορήγηση από το πρόγραμμα «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – Νέοι επιστήμονες 2007» με βάση το κριτήριο του ορίου ηλικίας.

Το κριτήριο ηλικίας των 40 ετών για την έγκριση της επιχορήγησης σε ιατρούς με χειρουργική ειδικότητα είναι άδικο.

Είναι γνωστό ότι για τις χειρουργικές ειδικότητες ο μέσος χρόνος αναμονής για την θέση ειδίκευσης είναι 6 έτη.

Υπολογίζοντας, από την έναρξη της ιατρικής σχολής έως την απόκτηση μιας χειρουργικής ειδικότητας, το σύνολο των απαιτούμενων ετών υπερβαίνει τα 20 έτη.

Δηλαδή 6 χρόνια στην ιατρική σχολή, 2 χρόνια στον στρατό, 1 χρόνος ως αγροτικός ιατρός, 6 χρόνια αναμονής για θέση ειδίκευσης, 5 χρόνια ειδικότητας.

Στα παραπάνω αν προσθέσουμε τον χρόνο που απαιτείται για αναγνώριση πτυχίου στους σπουδαστές ιατρικής που προέρχονται από το εξωτερικό, 6 μήνες για εξετάσεις και άδεια άσκησης ειδικότητας από την εκάστοτε διεύθυνση υγείας, 3 μήνες από την έναρξη μέχρι την έκδοση άδειας λειτουργίας ιατρείου, τότε ο συνολικός χρόνος υπερβαίνει τα 21 έτη.

Πώς είναι δυνατόν ένας ιατρός κάτοχος χειρουργικής ειδικότητας με δεδομένα τα παραπάνω να μην υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος ηλικίας;

Δεδομένου ότι: α) για την οργάνωση και λειτουργία ενός ιατρείου απαιτούνται υπέρογκα ποσά (leasing, ενοίκιο επαγγελματικής στέγης, ασφάλιση, λειτουργικά έξοδα κλπ.) β) ότι τα μηνιαία έσοδα κατά την πρώτη τριετία λειτουργίας ενός ιατρείου είναι αδύνατον να καλύψουν τα μηνιαία έξοδα, αντιλαμβάνεστε το πόσο ζωτικής σημασίας είναι η συγκεκριμένη επιχορήγηση για την λειτουργία ενός ιατρείου.

 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προς τον κ. Αθανάσιο Νικολαϊδη
Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης
 

Θέμα: Ευχαριστίες

 
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Με την παρούσα σας εκφράζω τις ευχαριστίες τόσο του Συλλόγου των καθηγητών του Σχολείου μας, όσο και τις δικές μου για την άμεση ανταπόκριση σας να δεχθείτε την ομάδα μαθητών της Γ΄ τάξης του Σχολείου μας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Εφαρμογή προγραμμάτων Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες – CareerEducationandCouncelingProgramsinSchools».

 
 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Από το Κ.Υ. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ ζητούνται για πρόσληψη δύο ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ. Η σύμβαση θα είναι ετήσια.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ κ. ΨΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Διευθύντρια ή στη Γραμματεία του Κ.Υ.
τηλ. 23740 22222.
 
 
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΣΑΥ

Από το ΤΣΑΥ ανακοινώθηκε ότι κάνουν δεκτές αιτήσεις για παιδικές κατασκηνώσεις για 3 περιόδους 22 ημερών η κάθε μία.

ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΩΤΗ θα γίνονται αιτήσεις από 19 ΜΑΪΟΥ έως 31 ΜΑΪΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ από 19 ΜΑΪΟΥ έως 6 ΙΟΥΝΙΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗ ΤΡΙΤΗ από 19 ΜΑΪΟΥ έως 13 ΙΟΥΝΙΟΥ.

Πληροφορίες παρέχονται στο ΤΣΑΥ Θεσσαλονίκης στο τηλέφωνο 2310 513458, στο ΤΣΑΥ κεντρικά γραφεία Αθηνών στα τηλέφωνα 210 8831777, 8816911. 

 
 
 

Σας ευχαριστούμε,

Με τιμή

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 
 
        ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
    ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
   ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ

     ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
02/05/2019 : 38ο Ετήσιο Συνέδριο Ο.Τ.Ε.ΜΑ.Θ

2- 4 Μαΐου 2019

Χαλκιδική, Ξενοδοχείο Athos Palace

πληροφορίες ΕΔΩ


02/05/2019 : 2019 Meeting of the Working Group on Obesity, Diabetes and the High-Risk Patients

ξενοδοχείο “Blue Lagoon Hotel” στην Χαλκιδική
από 2 έως 5 Μαΐου 2019

Θα βρείτε εδώ linκ το τελικό πρόγραμμα


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions