Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Αρθρο 21 της ΠΝΠ της 01.05.2020 που αφορά ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

 

Άρθρο 21 της ΠΝΠ της 01.05.2020 που αφορά ιατρούς ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας

 

Άρθρο εικοστό πρώτο

Καθορισμός κατηγοριών ιατρών που

απαλλάσσονται από την υποχρέωση

εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου

1. Ιατροί που επιθυμούν να αποκτήσουν τον τίτλο

ειδικότητας Αναισθησιολογίας ή Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας,

οι οποίοι πρόκειται να συμμετάσχουν στις

εξετάσεις απονομής ειδικότητας που θα λάβουν χώρα

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020, απαλλάσσονται από

την υποχρέωση εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου,

κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων. Απαραίτητη

προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις απονομής ειδικότητας

αποτελεί η ολοκλήρωση της ειδίκευσης, από μέρους τους.

2. Στην απαλλαγή της παρ. 1 δεν εμπίπτουν όσοι ιατροί

εκπληρώνουν την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου,

κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας.

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
03/06/2020 : 9ο Πανελλήνιο HPV Συνέδριο

3 - 5 Ιουλίου 2020
Ξενοδοχείο Hyatt, Θεσσαλονίκη

ιστοσελίδα-facebook


04/06/2020 : 34th Annual Congress of the Hellenic Neurosurgical Society and the 14th Annual Neurosurgery Nurses Meeting

City/ Country: Rhodes, Greece

Venue: Sheraton Rhodes Hotel

Dates: 04 – 07 June 2020

Language: English

Official Website: www.concopco.com/enxe2020

E – mail: asoubasakou@concopco.com

 


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions