Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Έγγραφο-αίτηση σχετικά με αλλαγή νομοθεσίας-Αντικατάσταση των επιστημονικά υπευθύνων στη ΔΦΥ - 8/5/2019

 

8 Μαΐου 2019

Αριθ.Πρωτ. 2733/Γ

 

Προς

Υπουργείο Υγείας Υπουργό κ. Ανδρέα Ξανθό

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

 

στο άρθρο 25 παρ.3 του Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43 Α΄) προβλέπεται το εξής «Ο Επιστημονικός Διευθυντής της κλινικής ή ο Επιστημονικά Υπεύθυνος τμήματος απαλλάσσεται από την επιστημονική του ευθύνη, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, όταν αντικατασταθεί με απόφαση του Περιφερειάρχη. Ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής γνωστοποιεί αμέσως στην οικεία Περιφέρεια κάθε περίπτωση αντικατάστασης επιστημονικά υπευθύνου, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και τα σχετικά δικαιολογητικά, που αφορούν τον νέο επιστημονικά υπεύθυνο για την έκδοση της σχετικής απόφασης. Η αντικατάσταση γνωστοποιείται και στον ιατρικό σύλλογο, στον οποίο είναι εγγεγραμμένος τόσο ο ιατρός που αντικαθίσταται όσο και εκείνος που τον αντικαθιστά…».

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω προβλεπόμενα, ο μόνος ο οποίος δύναται να γνωστοποιήσει την αντικατάσταση Επιστημονικά Υπευθύνου καθώς και Επιστημονικού Διευθυντή τμήματος κλινικής είναι ο Διοικητικός Διευθυντής της κλινικής, δίχως να προβλέπεται παράλληλα δυνατότητα του Επιστημονικά Υπευθύνου καθώς και του Επιστημονικού Διευθυντή να γνωστοποιήσουν στην Περιφέρεια την ενδεχόμενη καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους στην περίπτωση που ο Διοικητικός Διευθυντής δεν υλοποιήσει όσα του επιτάσσει να πράξει το παραπάνω άρθρο.

 

Ήδη στη Θεσσαλονίκη παρατηρήθηκαν δύο περιπτώσεις σχετικά με τη μη τήρηση εκ μέρους του Διοικητικού Διευθυντή της παραπάνω υποχρέωσης που επιτάσσει το αρ.25 παρ. 3 του ν. 4600/2019 είτε λόγω αμέλειας είτε λόγω δυστροπίας είτε διότι δεν έγινε κατορθωτή η εύρεση αντικαταστάτη. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα τα μέλη μας να τελούν σε « καθεστώς ομηρίας» αναμένοντας την εύρεση αντικαταστάτη εκ μέρους της κλινικής ενώ ήδη έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος παραμονής τους στη συγκεκριμένη θέση του επιστημονικά υπευθύνου τμήματος και έχουν νόμιμα προβεί σε καταγγελία αυτής και μάλιστα για λόγους που σχετίζονται με παράνομη πολύμηνη στέρηση δεδουλευμένων αποδοχών. Ουσιαστικά, η γραμματική εφαρμογή της ερμηνείας του άρθρου από τις Περιφέρειες δημιουργεί «συνθήκες ομηρίας» για τους γιατρούς, οι οποίοι σαφώς και έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν, όπως όλοι οι εργαζόμενοι τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα αρκεί βεβαίως να τηρούνται οι συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του εργοδότη.

 

Για όλα τα παραπάνω σας ζητούμε, όπως προβείτε άμεσα στην αντικατάσταση- διόρθωση του παραπάνω άρθρου προβλέποντας τη δυνατότητα παράλληλης ενημέρωσης της Περιφέρειας και εκ μέρους του ενδιαφερόμενου ιατρού Επιστημονικά Υπευθύνου ή και Επιστημονικού Διευθυντή τμήματος κλινικής στην περίπτωση αποχώρησης αυτού λόγω λήξης συμβατικού χρόνου ή λόγω νόμιμης καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του εργατικού δικαίου, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απαλλαγή από την επιστημονική του ευθύνη.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Νίτσας Νικόλαος

Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Η  Γεν. Γραμματέας

 

Dr. Χατζηδημητρίου Μαρία

Βιοπαθολόγος

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------


Συνέδρια
22/02/2020 : 5ο Σεμινάριο Καρδιοτοκογράφημα & STAN

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γουδή

www.hsoge.gr.


28/02/2020 : Περιφερειακό Σεμινάριο Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης

28 Φεβρουαρίου έως και τις 2 Μαρτίου 2020
Βόλος, ξενοδοχείο Valis Hotel.


URL: www.medcongress.gr


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions