Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των μελών της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος - 18/1/2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ (24/02/2018) – ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (04/02/2018)
Καλούνται τα μέλη της
Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Στις 16 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 πμ έως 13.30 μ.μ. στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη με θέματα ημερήσιας διάταξης:
 
α. Λογοδοσία απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
β. Ανάγνωση & Έγκριση έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
γ. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2017
δ. Απαλλαγή απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
ε. Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκπροσώπων Δόκιμων Μελών και Συντονιστών Ομάδων Εργασίας
 
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 24 Φεβρουαρίου 2018,  ώρα 9.00 πμ έως 11.00 π.μ στο Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace και οι κάλπες θα παραμείνουν ανοιχτές από τις 11.00 π.μ. έως τις 19.00 μ.μ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα Μέλη της Εταιρείας και για το έτος 2018 (η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 24/2/2018).
 
Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Νοεμβρίου 2017 δόθηκε η δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία ανάδειξης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Συντονιστών των Ομάδων Εργασίας όχι μόνο με την αυτοπρόσωπη παρουσία και συμμετοχή στη εκλογική διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας στις 24/02/18 αλλά για πρώτη φορά και με τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Με τον τρόπο αυτό δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στη ψηφοφορία όσο το δυνατόν περισσότερων μελών της Εταιρείας που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης (αναλυτικές οδηγίες παρακάτω).
 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρείας, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν σ’ αυτή παρευρίσκεται τουλάχιστον το ½ των τακτικών μελών της, που είναι οικονομικά τακτοποιημένα.  Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη επαναληπτική μετά την παρέλευση μιας εβδομάδος από την προηγούμενη, οπότε η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα οσαδήποτε μέλη της Εταιρείας.
 
Σύμφωνά με τα άρθρα 6, 9 & 10 του νέου Καταστατικού της Εταιρείας :

  • «Από τα έντεκα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, έξι (6), μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας προέρχονται από ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας που ορίζεται «Νότος», με πρωτεύουσα την Αθήνα και οι υπόλοιποι πέντε (5), μεταξύ των οποίων ο Β΄ Αντιπρόεδρος, προέρχονται από το άλλο γεωγραφικό διαμέρισμα που ορίζεται «Βορράς», με πρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη. Η σχέση αυτή (6-5) εναλλάσσεται ανά διετία μεταξύ «Νότου» και «Βορρά». Το διαμέρισμα του «Νότου» περιλαμβάνει τις περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης και Νήσων Νοτίου Αιγαίου. Το διαμέρισμα του «Βορρά» περιλαμβάνει τις περιοχές Θράκης, Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Ιονίων και Νήσων Βορειοανατολικού Αιγαίου. Για την καλύτερη εκπροσώπηση όλων των Περιφερειών, στην αναλογία 6-5 αντίστοιχα, 2-2 μέλη προέρχονται από τους πλειοψηφούντες εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης.»,
  • «Σε θέση του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται όσοι συγκεντρώσουν τις περισσότερες ψήφους, κατά σειρά επιτυχίας και μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών. Οι τυχόν υπόλοιποι υποψήφιοι κατατάσσονται ως επιλαχόντες κατά την ορισμένη σειρά. Το αποτέλεσμα καταγράφεται στο πρακτικό που υπογράφεται από την εφορευτική επιτροπή, η οποία ανακηρύσσει τα νέα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη κατανομή μεταξύ διαμερισμάτων «Νότου» και «Βορρά» και την προβλεπόμενη εκλογή μελών από την Περιφέρεια. Η εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους δύο (2) εκπροσώπους των δοκίμων μελών, καθώς και τους συντονιστές των ομάδων εργασίας που εκλέγονται από τους χωριστούς καταλόγους των δοκίμων μελών και των ομάδων εργασίας αντίστοιχα
  • «Ως δόκιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μπορούν να εγγραφούν οι ειδικευόμενοι στην Παθολογία, οι οποίοι γίνονται αυτοδίκαια τακτικά μέλη με την ολοκλήρωση της ειδίκευσής τους στην Παθολογία. Τα δόκιμα μέλη εκπροσωπούνται στο διοικητικό συμβούλιο χωρίς δικαίωμα ψήφου, από δύο (2) εκπροσώπους τους, που εκλέγονται (ένας από το γεωγραφικό διαμέρισμα του «Βορρά» και ένας από το γεωγραφικό διαμέρισμα του «Νότου») σε χωριστό ψηφοδέλτιο»

 
Κάθε μέλος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για  τακτικό ή δόκιμο μέλος του Δ.Σ. ή ως μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή ως Συντονιστής Ομάδος Εργασίας της Εταιρείας* ( η υποψηφιότητα για θέση στο ΔΣ ή στην Εξελεγκτική Επιτροπή δεν αποκλείει τυχόν ταυτόχρονη υποψηφιότητα για θέση Συντονιστού Ομάδος Εργασίας), σύμφωνα με το άρθρο 5 του καταστατικού της Εταιρείας, το οποίο ορίζει ότι «… Η Διοίκηση του Σωματείου αποτελείται από πρόσωπα που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Αποκλείεται από τη Διοίκηση μέλος του σωματείου που στερήθηκε αυτοδίκαια ή μετά από απόφαση δικαστικής αρχής τα πολιτικά του δικαιώματα για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες . Μέλος μπορεί να είναι κάθε ιατρός με την ειδικότητα του Παθολόγου που έχει κατά τον Νόμο το δικαίωμα να ασκεί του λειτούργημα του Παθολόγου στην Ελλάδα..».
 
Εφόσον επιθυμείται να υποβάλετε υποψηφιότητα, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε, να υπογράψετε και στη συνέχεια να αποστείλετε με fax (2310994773) ή με e-mail ( info@epe.gr, et.pathologias@hotmail.com) έως και  04/02/2018 την αίτηση και να επιβεβαιώσετε τηλεφωνικά την ορθή παραλαβή της αίτησής σας από τη Γραμματεία της ΕΠΕ (τηλ. 23133093480, 6978815003/ ώρες επικοινωνίας 12.00-15.00).   
Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν όσοι Ιατροί Παθολόγοι είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στην Εταιρεία Παθολογίας και είναι ταμειακά τακτοποιημένοι έως και 01/02/2018.
 
Παρακαλούμε για την προσέλευση και συμμετοχή όλων, ώστε να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή εκπροσώπηση, τόσο αναφορικά με όλες τις γεωγραφικές περιοχές άσκησης του επαγγέλματος, όσο και με όλες τις μορφές εργασιακής σχέσης.
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                    ΟΓενικός Γραμματέας                                                          
 
Μαλτέζος Ευστράτιος                                  Παπάζογλου Δημήτριος
 
*ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- Ομάδα Εργασίας Στερεάς Ελλάδας
- Ομάδα Εργασίας Πελοποννήσου
- Ομάδα Εργασίας Κρήτης
- Ομάδα Εργασίας Νήσων Νοτίου Αιγαίου
- Ομάδα Εργασίας Θράκης
- Ομάδα Εργασίας Μακεδονίας
- Ομάδα Εργασίας Θεσσαλίας
- Ομάδα Εργασίας Ηπείρου
- Ομάδα Εργασίας Νήσων Ιονίου
- Ομάδα Εργασίας Νήσων Βορείου Αιγαίου
- Ομάδα Εργασίας Επαγγελματικών Θεμάτων & Δεοντολογίας
- Ομάδα Εργασίας Προπτυχιακής, Μεταπτυχιακής, Δια Βίου Εκπαίδευσης & Θεμάτων Ειδικευομένων
- Ομάδα Εργασίας Αγωγής Υγείας & Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για το Κοινό
- Ομάδα Εργασίας Περιοδικού
- Ομάδα Εργασίας Γηριατρικής
- Ομάδα Εργασίας Αρτηριακής Υπέρτασης
- Ομάδα Εργασίας Δυσλιπιδαιμιών
- Ομάδα Εργασίας Σακχαρώδη Διαβήτη
- Ομάδα Εργασίας Παχυσαρκίας – Καπνίσματος – Διαταραχών Ύπνου
- Ομάδα Εργασίας Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων & Θρομβοεμβολικών Νόσων
- Ομάδα Εργασίας Λοιμώξεων
- Ομάδα Εργασίας Ανοσολογίας – Ρευματικών Νοσημάτων
- Ομάδα Εργασίας Νοσημάτων Ήπατος
- Ομάδα Εργασίας Αγγειολογίας – Υπερήχων
- Ομάδα Εργασίας Αναπνευστικών & Αλλεργικών Παθήσεων
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ
 
Στα Μέλη της Εταιρείας εκτός Θεσσαλονίκης θα σταλεί το απαιτούμενο εκλογικό υλικό για την πραγματοποίηση της διαδικασίας.
Οι επιστολικές ψήφοι θα καταμετρηθούν από την εφορευτική επιτροπή την ημέρα των εκλογών.
 
Εκλογικό υλικό
 
Στο εκλογικό υλικό περιλαμβάνονται:
(1) Ψηφοδέλτιο με τα ονόματα των υποψηφίων μελών του Δ.Σ., των υποψηφίων μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των υποψηφίων Δοκίμων Μελών (2) Ψηφοδέλτιο  των υποψηφίων Συντονιστών των Ομάδων Εργασίας (3) Λευκός φάκελος ψηφοφορίας  (4) Υυπεύθυνη δήλωση ελεύθερης βούλησης (5) Λευκός φάκελος με την ένδειξη Post Restant. 
 
Οικονομική τακτοποίηση
 
Τα μέλη της Εταιρείας που θα επιλέξουν την επιστολική ψήφο θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018 προκειμένου να προσμετρηθεί η ψήφος τους.
Το ποσόν για την οικονομική τους τακτοποίηση θα αναφέρεται στην επιστολή που θα παραλάβουν και θα πρέπει να κατατεθεί έως τις 23 Φεβρουαρίου 2018 ως εξής:
 
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμός Λογαριασμού: 223/480282-95
IBAN:GR 18 0110 2230 0000 2234 8028 295
Δικαιούχος: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 
Όσες επιστολές προέρχονται από μέλη που δεν είναι ταμειακώς τακτοποιημένα δεν θα ανοιχθούν, αλλά θα φυλαχθούν σε ειδικό αρχείο.
 
Ψηφοφορία (οδηγίες)
 
Α.   Ψηφίστε τον/τους υποψηφίους της επιλογής σας:
- μέχρι έξι (6) υποψηφίους από την Περιφέρεια του Νότου (έως 4 από τον Νομό Αττικής και έως 2 εκτός Νομού Αττικής)
- μέχρι πέντε (5) υποψηφίους από την Περιφέρεια του Βορρά (έως 3 από τον Νομό Θεσσαλονίκης και έως 2 εκτός Νομού Θεσσαλονίκης)
- μέχρι τρεις (3) υποψηφίους για την Εξελεγκτική Επιτροπή
- μέχρι (δύο) 2 υποψηφίους (έναν από την Περιφέρεια Νότου και έναν από την Περιφέρεια Βορρά) για τα δόκιμα μέλη
- ένα (1) υποψήφιο Συντονιστή για κάθε Ομάδα Εργασίας
Β.  Τοποθετήστε το ψηφοδέλτιο στον λευκό φάκελο ψηφοφορίας και κλείστε τον. Ο φάκελος ψηφοφορίας ΔΕΝ πρέπει να φέρει ΚΑΝΕΝΑ διακριτικό.
Γ.   Συμπληρώστε όλα τα πεδία της υπεύθυνης δήλωσης ελεύθερης βούλησης και υπογράψτε την.
(Στην υπεύθυνη δήλωση δηλώνονται: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, Τ.Κ., πόλη-περιοχή και τηλέφωνο και ότι ο
 
 
φάκελος που εσωκλείεται περιέχει το πραγματικό περιεχόμενο της βούλησής σας) 
Δ.   Τοποθετήστε το κλειστό φάκελο ψηφοφορίας και τη συμπληρωμένη υπεύθυνη δήλωση στον μεγαλύτερο εξωτερικό φάκελο με την ένδειξη Post Restant και κλείστε τον.
5.   Στον εξωτερικό φάκελο αναγράφετε το ονοματεπώνυμό και την διεύθυνσή σας καθώς και τη φράση: «Επιστολική ψήφος, προς Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος»
 
Αποστολή επιστολικής ψήφου
 
Ο φάκελος της επιστολικής ψήφου αποστέλλεται με ταχυδρομική επιστολή ως Post Restant (προπληρωμένο τέλος)
 
Η επιστολική ψήφος θα πρέπει να αποσταλεί έως τις 16 Φεβρουαρίου 2018 προκειμένου να παραληφθεί εγκαίρως για την διενέργεια των εκλογών.
 
Φάκελοι οι οποίοι θα παραληφθούν μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας (24/2/2018) δεν θα προσμετρηθούν και θα κρατηθούν στο αρχείο της Εταιρείας.Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
28/08/2020 : 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής Γόνατος

Ξενοδοχείο “Grand Serrai” στα Ιωάννινα
28 & 29 Αυγούστου 2020

πληροφορίες εδώ


04/09/2020 : Cadaveric Workshop on Thoracolumbar, Lumbar and Spinopelvic Surgery

City/ Country: Ioannina, Greece
Venue: Department of Orthopaedics and Traumatology, University of Ioannina
Dates: 4–5 September 2020

Official Website: www.concopco.com/spineworkshop
E – mail: asoubasakou@concopco.com


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions