Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης


Εξώδικος ομαδική-ονομαστική άρνηση του συμψηφισμού που προτείνει ο ΕΟΠΥΥ που επιδόθηκε σήμερα Τετάρτη 22/11/2017 στην Διεύθυνση Οικονομικών του ΕΟΠΥΥ

 Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και πάσης Αρχής

 

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΗΛΩΣΗ

(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση εργασίας, ΑΦΜ)

Κ Α Τ Α

 

1. του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία "Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), που εδρεύει στην Αθήνα(Λ.Κηφισίας 39-Μαρούσι) και εκπροσωπείται νόμιμα

2. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εδρεύει στην Αθήνα(Αποστόλου Παύλου 12) και εκπροσωπείται νόμιμα

                          _______________________________

 

 

Ο/Η ως άνω εξωδίκως δηλων/ούσα ιατρός σας γνωρίζω ότι δυνάμει των πέμπτου και έκτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 7 του άρθρου 52 του Ν.4430/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 19 παρ.1 του Ν.4498/2017 και ισχύει σήμερα, σας δηλώνω ότι αρνούμαι την υπαγωγή μου στη διαδικασία συμψηφισμού των τυχόν ληξιπροθέσμων υποχρεώσεών μου με οφειλές clawback και rebate τρέχοντος ή παρελθόντων ή επομένων ετών, που προβλέπεται από τις άνω νομοθετικές διατάξεις, επιφυλασσόμενος/η παντός νομίμου δικαιώματός μας

 

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επιδότω νομίμως την παρούσα προς αυτούς που απευθύνεται, προς γνώση και τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφων αυτήν ολόκληρο στην έκθεση επιδόσεώς του.-

 

Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2017

      ο/η εξωδίκως δηλών/ούσαΚανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

------------------------------------------------

 


Συνέδρια
06/09/2018 : The 11th Congress on Women’s Health and Disease


Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας
6 – 8 Σεπτεμβρίου 2018, Royal Olympic Hotel, Αθήνα
Πρόεδρος: Καθηγητής Γεώργιος Κ. Κρεατσάς
www.womenshealth2018.com

 


07/09/2018 : 9ο Πανελλήνιο Παιδοπνευμονολογικό Συνέδριο

7-9 Σεπτεμβρίου 2018

Ξενοδοχείο Royal Olympic, στην Αθήνα

Α' Ανακοίνωση


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions