Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Πληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών του Οίκου Ναύτου - 11/1/2017
                                                                    
                                                                                                                       
                                        ΠΡΟΣ  ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ                                            
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ                                                             
ΠΛΗΡ. Α. ΣΤΑΜΟΥ                                                                                
ΤΗΛ: 210 4198280                                                      
 
ΘΕΜΑ: ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ
 
Σας ενημερώνουμε ότι από τον Οκτώβριο του 2016 έχουμε ξεκινήσει τις πληρωμές των ληξιπροθέσμων οφειλών του Οίκου Ναύτου προς τους συμβεβλημένους ιατρούς . Προς τούτο έχουμε στείλει μηνύματα στην αντίστοιχη εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ. Εν τούτοις μέχρι και σήμερα οι παρακάτω αναγραφόμενοι ιατροί της περιοχής σας, δεν έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά , προκειμένου εξοφληθούν.
Παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες. 
Σημείωση: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Οίκου Ναύτου και είναι τα παρακάτω:
 
1.                   Το μήνυμα που θα έλθει στον υπολογιστή σας ( θα το αναζητήσετε στις εφαρμογές ληξιπροθέσμων του ΕΟΠΥΥ).
2.                   Το τιμολόγιο που αναγράφεται στο μήνυμα ( θα εκδίδεται προς ΕΟΠΥΥ Απ. Παύλου 12 Μαρούσι ΑΦΜ 997478553 Δ.Ο.Υ Αμαρουσίου ). 
3.                   Φωτοαντίγραφο του τραπεζικού λογαριασμού, στην σελίδα όπου αναγράφεται ο IBAN και ο δικαιούχος.
4.                   Για ποσόν άνω των 1.500,00€ πρόσφατη ( διάρκεια ισχύος τουλάχιστον είκοσι πέντε ημέρες κατά την κατάθεση) φορολογική ενημερότητα .
5.                   Για ποσόν άνω των 3.000,00€, πρόσφατη ( διάρκεια ισχύος τουλάχιστον είκοσι πέντε ημέρες κατά την κατάθεση) ασφαλιστική ενημερότητα από ΙΚΑ.
6.                   Υπεύθυνη δήλωση ( Ν.1599/1986 άρθρο 8 παρ.4), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνoνται ότι:
Α. Ο αριθμός IBAN είναι αυτός που έχει δηλωθεί στον ΕΟΠΥΥ.
B. Δεν έχει εκχωρηθεί η απαίτηση σε τρίτον.
Γ. Δεν έχει κατατεθεί αγωγή για την συγκεκριμένη απαίτηση
Δ. Παραιτούμαι από οποιαδήποτε άλλη αξίωση και ένδικα μέσα,         συμπεριλαμβανομένων και των τόκων υπερημερίας.
 
Σε περίπτωση που έχει διακοπεί η δραστηριότητα, θα πρέπει ο πάροχος αντί για Τιμολόγιο, να προσκομίσει βεβαίωση από την αρμόδια ΔΟΥ, όπου θα αναγράφεται η διακοπή της δραστηριότητας και επιπροσθέτως μία Υ.Δ του παρόχου ( Ν.1599/1986 άρθρο 8 παρ.4), θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει και ο ίδιος ότι έχει διακόψει την δραστηριότητά του καθώς και την ημερομηνία διακοπής.
Όσοι από τους παρόχους δεν έχουν δηλώσει αριθμό IBAN στον ΕΟΠΥΥ, παρακαλούνται να τακτοποιήσουν άμεσα την εκκρεμότητα, καθότι δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση του ποσού.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά ( α/α 1 έως 6 ), αφού τακτοποιηθούν εντός φακέλου, να προσκομισθούν – παραδοθούν στο αρμόδιο τμήμα ληξιπροθέσμων οφειλών που λειτουργεί στον Οίκο Ναύτου Πειραιά ( Κ. Παλαιολόγου 15 πλ. Τερψιθέας Τ.Κ 185 35) στον 6ο όροφο γρ. 607.
( πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2104198280 – 2104198283 – 2104296804).
 
                                                                                Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ                                                                                                     
                                                                                ΣΤΑΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
29/10/2020 : 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis

City/ Country: Thessaloniki, Greece
Venue: Met Hotel
Dates: 29 October – 01 November 2020
Language: English
Official Website: www.concopco.com/spine2020
E – mail: asoubasakou@concopco.com


30/10/2020 : Διαδραστική Προσέγγιση Ασθενών με Νεοπλασία του Πεπτικού Συστήματος: Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Διλήμματα

30 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 2020
Μetropolitan General, Αθήνα

Για περισσότερες πληροφορίες
& φόρμα εγγραφής ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions