Ιατρικός Logo
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Προσωπικά Δεδομένα-Cookies

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ. Helpdesk Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης για GDPR

προσφορές για τα μέλη του Ι.Σ.Θ.

Θέσεις εργασίας στη Γαλλία - 12/1/2016
Présentation de la localisation
 
L'hôpital est situé au pied des Pyrénées, à 45 minutes des pistes de ski, à 1h30 de la Méditerranée et à 40 minutes de Toulouse (80 km, relié par la route et le rail) .La ville de Foix et Pamiers offrent tous les services tertiaires, commercial et école.
 
Présentation du centre hospitalier
L'hôpital de Val d'Ariège a été construit à nouveau dans 2000.Compta avec 613 lits, dont 342 lits et places médecine chirugia et l'obstétrique. Il est l'hôpital de référence dans la province de terme l'Ariège et gérer l'ensemble de l'offre Hospitalier.
29 979 passages aux urgences
10 410 séances (dialyse : 8 580, chimiothérapies : 1 830)
                   
Le centre hospitalier s’attache a assurer la meilleure intégration des médecins au sein de l’institution notamment en assurant l’apprentissage de la langue.
 
 
 
Les candidatures sont à adresser à : joaquim.casanovas66@orange.fr 4rue du moulin à vent Corbère 66130 FRANCE
 
 
Présentation de la discipline à pourvoir
 
 
 1. Ophtalmo
L'activité du médecin chirurgical ophtalmique est la suivante:
- L'activité du médecin est très diversifié ophtalmologie médicale de la rétine, la pédiatrie, ou neuro-ophtalmologie contactologie
- Dans le plan chirurgical, le recrutement est importante (cataractes et la paupière) avec accès à un bloc ou deux jours par semaine, une journée d'hospitalisation de l'unité bien organisée.
 
La plate-forme technique est complète: l'angiographie Octobre, champ visuel, YAG et l'argon Retinomax
 
Le candidat peut, après désignation comme PH (personnel médical), la pratique d'une activité libérale.
 
Les demandes doivent être envoyées à: Joaquim .casanovas66 @ orange.f
 4rue du moulin 66130 Corbère FRANCE.
 
Présentation de la discipline à pourvoir 
 
2 . Gynecologie
L’unité de gynécologie obstétrique dispose de 23 lits d’obstétrique, 8 lits d’hospitalisation de gynécologie et de 11 lits d’hôpital de jour, ces derniers étant communs aux différentes spécialités. Elle développe son activité dans les domaines suivants : obstétrique, échographie obstétricale et gynécologique, chirurgie gynécologique et cancérologique (Agrément sein et pelvis), gynécologie médicale et orthogénie, HAD obstétricale.
 
Maternité de type IIA (1100 accouchements /an) prenant en charge les nouveau-nés à partir de 32 SA et 1500g. Service de Néonatologie comprenant 4 lits.
Le bloc obstétrical comprend 2 salles d'accouchement et 2 salles de pré travail.
L’équipe des gynécologue-obstétriciens  est actuellement constituée de 3 praticiens hospitaliers temps plein, 2 praticiens temps partiels et un praticien attaché qui opère exclusivement.
Permanence des soins sous forme d’astreintes opérationnelles avec environ 1 nuit/semaine et un WE par mois.
 
Nous recherchons un gynécologue-obstétricien à Temps Plein (praticien hospitalier ou contractuel ou assistant)
 
Le candidat pourra, après nomination en qualité de PH, exercer une activité libérale.
 
 
 3. Anesthésiste
L’unité d’anesthésie et douleur chronique comporte 8 postes de praticiens à temps plein tous pourvus et un
9ème poste à pourvoir.
L’activité des anesthésistes porte sur les domaines suivants :
- Bloc chirurgical : au titre de l’activité chirurgicale développée dans l’établissement en chirurgie
Orthopédique et traumatologique, chirurgie viscérale et digestive, urologie, chirurgie gynécologique,
Ophtalmologie, ORL (environ 7 500 patients par an)
- Endoscopies digestives (équipe de 4 gastro-entérologues) et bronchiques
- Bloc obstétrical : au titre de l’activité d’obstétrique (environ 1200 accouchements par an)
- Consultations d’anesthésie et consultations douleur chronique
La proposition de poste concerne un renforcement de l’équipe du fait de l’augmentation de l’activité.
A noter par ailleurs que la permanence des soins en anesthésie est organisée en garde sur place.
 
4.gastro-enterologie
 
Unité de gastroentérologie dispose de 25 lits d'hospitalisation et 11 lits d'hôpital de jour, ce dernier étant spécialités médicales communes. Fonctionne dans les domaines suivants: gastro-entérologie traditionnelle, hépatologie, proctologie, examens endoscopiques standards (contrôle du pH, manométrie et FibroScan souffle-test). Des projets de développement d'entreprises se concentrent sur l'éco endoscopique et l'endoscopie interventionnelle.
 
L'activité de gastro-entérologues est principalement basée sur la présence de trois chirurgiens viscéraux, deux oncologues une équipe des services ambulatoires et d'urgence alcoologie de service de six radiologues.
 
L'activité est affichée sur tous les hôpitaux de la province, notamment pour compenser le départ à la retraite d'un médecin de l'hôpital de Lavelanet. (Qui fait partie de Foix)
 
Le candidat peut, après sa nomination comme médecin hospitalier pratiquer une activité libérale.
 
 
5 pneumologie
L'activité développé en unité de pneumologie est la suivante:
 Soutenir les patients en unité de pneumologie 17 lits
 Jour hospitalisation (unité orientation en oncologie, mais toute pneumologique de l'équilibre)
Activité avec des consultants externes (consultation, tests de la fonction pulmonaire, fibroscopes, VO2max)
 Activité.de écho-endoscopie
 hospitalisation de semaine 
L'activité de pneumologie est dirigé vers une insuffisance respiratoire chronique (réadaptation pulmonaire avec le projet), la ventilation non invasive, troubles du sommeil, le cancer endoscopique, mais aussi d'autres maladies pneumologique. L'équipe médicale veut développer ses activités dans le domaine de l'éducation thérapeutique à travers la réadaptation pulmonaire, troubles dormir et d'établir une endoscopie interventionnelle de l'activité sur la base du profil du candidat.
Pour la mise en œuvre de ces activités, l'hôpital est basée sur la relation étroite qui a pendant des années avec l'Hôpital de l'Université de Toulouse (Oncologie Pneumologie et Chirurgie thoracique).
 
 6.oncologie
L'objectif est de renforcer l'équipe actuelle a déjà deux NETGEM. (1,5 en fonction)
Le département d'oncologie est une unité de chimiothérapie ambulatoire et le secteur de l'hospitalisation. Équipe de direction dynamique et multidisciplinaire, y compris palliatifs équipe mobile de soins. Installations techniques modernes (scanner IRM); Mise en réseau avec plusieurs centres de santé du département et la région. CPR par rapport à d'autres parties prenantes en oncologie. Réactivation 3C.
 
7.gériatrie
 
2 postes  de médecins coordonnateurs.
Missions du premier médecin coordonnateur :
L'activité est située sur un établissement   qui fait partie du groupe hospitalier «  CHIVA » , il est situé dans la ville de Lavelanet , l'activité se répartie entre le service de gériqtrie et le servie de soins de convalescence( pour les aspects somatiques).
 
Mission du deuxième médecin coordonnateur :
 
Il a une vocation exclusivement gériatrique qui gère les services situés sur les villes de Foix et de Pamiers . Sa mission de coordination médicale consiste:
 
Développer le projet médical, en collaboration avec l'équipe de soins de santé.
Donnez votre avis sur l'admission de nouveaux résidents après examen de la compatibilité de leurs soins de santé avec les capacités de leur servei.Funciona avec gériatres références CHIVA.
Sanitairis coordonne le travail des professionnels et médecins impliqués dans l'en-tête si les centres, organise l'information et la mise en œuvre de la formation médicale.
Le coordinateur médical supervisera la mise en œuvre des meilleures pratiques gériatriques et participe à l'évaluation de la qualité.
 
 
8 Deux postes de radiologues
Le projet de recrutement vise à consolider l’ effectif médical et à le renforcer dans une approche territoriale incluant le Centre Hospitalier du Pays d’Olmes. De plus, un projet de permanence des soins territoriale associant tous les radiologues libéraux et avec mise en œuvre de la modalité de télémédecine est à l’étude ( charte d’organisation et de fonctionnnement signée).
L’activité développée au sein de l’ unité d’Imagerie médicale est la suivante :
    


Κανάλι του ΙΣΘ στο Youtube

 ------------------------------------------------


Συνέδρια
23/10/2020 : 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νεογνολογίας (Διαδικτυακά)
23 έως και τις 25 Οκτωβρίου 2020
url: https://www.ene-congress2020.gr/
*
29/10/2020 : 14th Annual Congress of the Hellenic Spine Society and 44th Symposium “N. Giannestras – P. Smyrnis

City/ Country: Thessaloniki, Greece
Venue: Met Hotel
Dates: 29 October – 01 November 2020
Language: English
Official Website: www.concopco.com/spine2020
E – mail: asoubasakou@concopco.com


περισσότερα...
Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης - Powered by Pointer: Pointer - Internet Solutions